Träna för livet

Träna för livet

Någon har beskrivit Cystisk Fibros (CF) som att sitta i en båt som läcker. Så länge du skopar upp vattnet håller du dig flytande, men så fort du tar en paus börjar båten sjunka. Den som har Cystisk Fibros  får aldrig sluta träna. Då drunknar vi.

Fysisk träning är livsviktigt för personer med CF. Det handlar till exempel om att göra andningsgymnastik i upp till en timme, morgon och kväll. Det öppnar upp luftvägar och rensar lungorna från slem vilket gör det möjligt att fortsätta andas. Andningsgymnastiken kräver en stark kropp med bra kondition. Därför behövs också annan fysisk träning, allt från att lyfta vikter till dans och gymnastik.

Det är roligare att träna många tillsammans men personer med CF är mycket infektionskänsliga och en luftvägsinfektion eller lunginflammation kan vara dödlig. Därför tvingas man ofta att träna ensam hemma, för att undvika smitta på gym och i andra träningslokaler. Det ställer krav på att ha enkla men livsviktiga träningsredskap hemma. Till exempel studsmatta och vikter, hopprep, ribbstolar eller löpband. Något som är väldigt olika beroende på landstinget vad de kan bidra med.

Personer med CF har ofta dålig ekonomi. De flesta har aldrig kunnat arbeta regelbundet pga av sjukdom och krävande behandling. Pengarna räcker bara till det allra nödvändigaste.

Barn, ungdomar och vuxna som lever med CF kan ansöka om bidrag från Fonden Citronfjärilen till träningsredskap och fysisk aktivitet. Ditt bidrag är livsviktigt.

Köp våra produkter
Ge en gåva