FONDEN CITRONFJÄRILEN

Fonden Citronfjärilen

Fonden är till för alla som lever med CF och PCD  i Sverige idag.  Barn, ungdomar och vuxna med CF och PCD kan ansöka om bidrag från Fonden till enkla men livsviktiga träningsredskap, som hjälper dem att leva längre och rikare liv. Vi sprider också kunskap om Cystisk fibros vad det innebär att leva med CF idag.
Föreningen Fonden Citronfjärilen arbetar för att göra livet bättre för CF/PCD-patienter. 
Föreningen Fonden Citronfjärilens ändamål är att barn och vuxna med CF ska kunna söka ekonomiskt stöd för att köpa viktiga träningsredskap som kan öka livskvalitet.
Vi vill öka kunskap och förståelse vad det innebär att leva med CF och PCD.
Informera samhället, vården, skolan och de med sjukdomen cystisk fibros vad sjukdomen innebär och medför.Vi vill även utbyta information och visa vårt stöd för andra CF:are i världen.

Organisationsform
Fonden Citronfjärilen är en ideell förening, där styrelsen arbetar i enighet med dess stadgar.
Vi är i nuläget en handfull engagerade CF:are och anhöriga som arbetar helt ideellt med de frågor som vi brinner för och vi har också som mål att utveckla vårt arbete att innefatta fler områden.

 

Fonden Citronfjärilen startades 2015 av Lisa Alexandersson, som själv har Cystisk Fibros (CF).

Om Lisa

Lisa Alexandersson, 43 år, har levt längre med CF än familj och hon själv hade vågat hoppas. Hon startade Fonden Citronfjärilen för att ge fler chansen att leva fullt ut, så länge som möjligt.

”Jag vill så mycket, men viljan är så mycket starkare än kroppen. För att bromsa försämringen av mina lungor, och skjuta upp behovet av en transplantation, behöver jag träna jag varje dag, precis som andra med CF. Minst två pass med andningsgymnastik varje dag, en timme åt gången, annars fylls mina luftvägar och jag får svårare att andas. Upp till 20 timmar i veckan krävs för att min kropp ska fungera och bli mer motståndskraftig mot de ständiga infektionerna. När jag mår sämre får jag antibiotika och blir ännu tröttare, men även när jag knappt orkar sitta upp måste jag göra min träning.
Att hålla lungorna rena är viktigast av allt för oss som har CF. Genom träning som gör kroppen starkare och smidigare klarar vi infektioner bättre och återhämtar oss snabbare.
För mig är det paddla kajak, cykla och dans fox, kizomba, tango som ger mig extra energi, glädje och den viktiga träningen.

Min livslånga erfarenhet av att leva med Cystisk fibros inspirerade mig till idén om en fond som  sprider kunskap, men också ger konkret stöd till dem som är drabbade. Med små medel kan livskvalitet och motivation öka mycket. Själv tänker fortsätta leva livet fullt ut så länge jag kan, för min familj, mitt barn och för min egen skull. Att hjälpa andra stärker också mig.

Jag har tagit initiativet till att starta Fonden Citronfjärilen då jag själv har upplevt att det finns stort behov att kunna få bidrag till fysisk aktivitet och redskap för de med sjukdomarna CF och PCD.

Ser fram emot ert stöd!

F145Lisa

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © på alla bilder Fonden Citronfjärilen