Vad är Cystisk Fibros

Vad är Cystisk Fibros

Cystisk fibros är en ärftlig livshotande sjukdom. Det finns inget botemedel. Ungefär 70 000 personer är drabbade runtom i världen, 650 i Sverige.

CF drabbar kroppen på många olika sätt men framförallt tar lungor och matsmältningssystem stor skada. Luftrören täpps igen och det är svårt att andas. Ständig hosta och täta, svårläkta infektioner bryter ned lungorna. En lungtransplantation är sista utvägen, men bara för den som överlever så länge.

CF slår inte bara mot kroppen. Många drabbas av depression och ångest, inte minst drabbade barn och ungdomar. De lider kanske allra värst av den isoleringen som kommer av hög infektionskänslighet och vetskapen om att även enkla luftrörsinfektioner kan vara livshotande. Men det finns hopp.

Forskning och ett strakt engagemang hos de drabbade och deras familjer har lett till ökad kunskap och allt bättre behandlingsmetoder. Under de senaste 30 åren har den förväntade livslängden för ett barn som föds med CF ökat med det dubbla! Många lever idag tills de är mellan 20 och 30, en del tills de är mellan 40 och 50. Tidigare dog de flesta innan de ens hunnit börja skolan.

Läkarna har blivit bättre på att upptäcka CF, och det är viktigt. För ju tidigare en kommer igång med behandling, desto bättre är framtidsutsikterna. Fysisk träning är en hörnsten i behandlingen. För att överleva och kunna leva ett längre och rikare liv måste personer med CF träna länge och målmedvetet varje dag, med allt från andningsgymnastik till konditionsträning.

Läs mer om hur du kan bidra till att för personer med CF kan träna för livet.