CF-Europe

 

Fonden Citronfjärilen är medlem i CF-Europe. 

Cystic Fibrosis Europe (CFE) är federationen av nationella CF-föreningar i Europa. CFE representerar personer med CF och deras familjer i Europa. Organisationen grundades vid Europeiska CF-konferensen i Belfast 2003. För närvarande är nationella CF-föreningar från 39 europeiska länder medlem i CF Europe. CFE arbetar i nära samarbete med andra internationella organisationer och är en aktiv partner i flera europeiska projekt.

– – –

Fonden Citronfjärilen are proud and honored to now be members of CF-Europe. We look forward to working with CF-Europe and to being a part of the European CF community.

Cystic Fibrosis Europe (CFE) is the federation of national CF Associations in Europe. CFE represents persons with CF and their families in Europe. It was founded at the European CF Conference in Belfast in 2003. Currently, national CF Associations from 39 European countries are member of CF Europe. CFE works in close collaboration with other international organisations and is an active partner in several European projects.