Ansöka

 

Ansöka

Fonden har som ett av sina ändamål att ge bidrag till utrustning, resor och aktiviteter för att möjliggöra ett bättre, aktivare och längre liv.

Vilka kan ansöka:

 • Personer med sjukdomarna Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi kan ansöka om medel från fonden
 • Vårdnadshavare får söka till barn med CF eller PCD

 Bidrag kan ges till exempelvis:

 • Löpband
 • Motionscykel
 • Idrottsläger
 • Del av kostnad för träningsrum
 • Dans, simlektioner, träningskort, 10-kort till badhus eller liknande
 • Del av kostnad för rekreationsresa inom Europa med idrottsinriktning, exempelvis uttalad fitnessresa med instruktörer

Ansökan

 • Endast ansökan ifylld på Fonden Citronfjärilens hemsida kan handläggas
 • Ansökningar som ej är korrekt ifyllda behandlas ej
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena.
 • Fonden har begränsat med pengar att dela ut. Tänk på att du bara söker bidrag om du inte själv har ekonomisk möjlighet.
 • Vår handläggningstid är minst en månad
 • Det går att ansöka om bidrag i efterhand mot uppvisande av kvitto (högst tre månader gammalt)
 • Fonden beviljar inte sådant som kan bekostas av kommun och landsting, undantag ifall man fått avslag, bifoga det i så fall.
  Fonden beviljar inte sådan som bidrag redan har getts till
 • För närvarande finns ett maxbelopp på 5000 kr per beviljad ansökan
 • Bilagor obligatoriska

Ansökan ska vara oss tillhanda:
1 November 
1 Maj 

Ansökan görs genom formulär på föreningen Fonden Citronfjärilens hemsida och skickas till:

Fonden Citronfjärilen
c/o Alexandra Svanberg Lund
Upplandsgatan 14
111 23 Stockholm

Bifoga

 • Kopia på läkarintyg skall bifogas som bekräftar diagnosen CF eller PCD.
 • Kopia på inkomstdeklaration ska bifogas, för varje sökande räcker 1 vuxens/förälders redovisad och styrkt inkomst.
 • Vi inte skickar tillbaka ev original som inkommit
 • Kostnadsspecifikation som separat bilaga 

 

Beslut

Ansökningarna kommer behandlas av en grupp bestående av:
Lisa Alexandersson, Ordförande Fonden Citronfjärilen och samordnare, Umeå
Ulrika Dennersten, Sjukgymnast CF-teamet  Lund
Duygu Bayraktar Ersoy, RFCF, Göteborg
Alexandra Svanberg-Lund, Kurator, Stockholm

Svar mailas inom en månad från ansökningsdatumet.

Frågor: maila alexandra.svanberg.lund@citronfjarilen.se

Ansökningsblanketten hittar du här