Ansöka

 

Ansöka

Fonden har som ett av sina ändamål att ge bidrag till utrustning, resor och aktiviteter för att möjliggöra ett bättre, aktivare och längre liv.

Vilka kan ansöka:

 • Personer med sjukdomarna Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi kan ansöka om medel från fonden
  Vårdnadshavare får söka till barn med CF eller PCD

 Bidrag kan ges till exempelvis:

 • Löpband
 • Motionscykel
 • Idrottsläger
 • Del av kostnad för träningsrum
 • Dans, simlektioner, träningskort, 10-kort till badhus eller liknande
 • Del av kostnad för rekreationsresa inom Europa med idrottsinriktning, exempelvis uttalad fitnessresa med instruktörer. 

Ansökan

 • Endast ansökan ifylld på Fonden Citronfjärilens hemsida kan handläggas
  Ansökningar som ej är korrekt ifyllda behandlas ej
 • Det ska ha gått minst 24 månader mellan ansökningstillfällena
 • Fonden har begränsat med pengar att dela ut. Tänk på att du bara söker bidrag om du inte själv har ekonomisk möjlighet.
 • Vår handläggningstid är minst en månad
 • Det går att ansöka om bidrag i efterhand mot uppvisande av kvitto (högst tre månader gammalt)
 • Fonden beviljar inte sådant som kan bekostas av kommun och landsting, undantag ifall man fått avslag, bifoga det i så fall.
 • Fonden beviljar inte sådan som bidrag redan har getts till
 • För närvarande finns ett maxbelopp på 3000 kr per beviljad ansökan
 • Bilagor obligatoriska, skicka endast kopior
 • ALLA bilagor ska vara inskickade för att vi ska behandla ansökan 

Ansökan ska vara oss tillhanda:
1 November 
1 Maj 

Ansökan görs genom formulär på föreningen Fonden Citronfjärilens hemsida och skickas till:

Fonden Citronfjärilen
c/o Lisa Alexandersson
Regementsgatan 32C
903 36 Umeå

Bifoga

 • Kopia på läkarintyg skall bifogas som bekräftar diagnosen CF eller PCD.
 • Kopia på inkomstdeklaration ska bifogas, för varje sökande räcker 1 vuxens/förälders redovisad och styrkt inkomst.
 • Kostnadsspecifikation som separat bilaga
 • Vi skickar INTE tillbaka ev original som inkommit

Beslut

Ansökningarna kommer behandlas av bidragsgruppen och därefter beslutas av styrelsen för Fonden Citronfjärilen

Lisa Alexandersson, Ordförande Fonden Citronfjärilen och samordnare, Umeå
Ulrika Dennersten, Sjukgymnast CF-teamet  Lund
Anna Ekenberg, Lillsved Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Svar mailas inom en månad från ansökningsdatumet.
Frågor:  info@citronfjarilen.se

Ansökningsblanketten hittar du här