Ansökan

Till hösten 2017 kommer personer med Cystisk Fibros (CF) och Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) kunna söka pengar av fonden.

Fondens ändamål är att ge bidrag till utrustning, resor och aktiviteter för att möjliggöra ett bättre, aktivare och längre liv.

Ansökan kommer att göras här på våran hemsida.