hem

Amanda

Svårt att andas. Huden smakar salt. Ständig hosta och täta luftrörsinfektioner som bryter ned lungorna. Sista utvägen är en lungtransplantation, men bara för den som överlever så länge. Det är Cystisk fibros (CF).

Cystisk fibros är en ärftlig, livshotande sjukdom. Tidigare dog de flesta innan de ens hunnit börja skolan.  Fonden Citronfjärilen är till för alla som lever med CF i Sverige idag.  Vi vet att med små medel, som enkla men livsviktiga träningsredskap, kan barn, ungdomar och vuxna med CF leva längre och rikare liv. Du får gärna vara med och bidra till att hoppet om framtiden kan växa sig lite starkare för varje andetag.