hem

Maj är International CF Awareness Month

Fonden Citronfjärilen kommer fortsätta sin ”Ja till Orkambi”-kampanj tills TLV har fattat ett beslut. Visa att du stöttar kampanjen! Lägg till: ”Ja till Orkambi” i din profilbild
Följ oss på facebook


DEBATTARTIKEL 2018-05-17

Cystisk Fibros-sjuka i Sverige riskerar att dö i väntan på prisförhandling om medicin

I över två år har förhandlingar pågått i Sverige om kostnaden för Orkambi, ett banbrytande läkemedel som bromsar sjukdomen Cystisk Fibros. Under tiden kämpar 670 barn och vuxna som har sjukdomen varje dag för att kunna andas. Är det värdigt en välfärdsstat att patienter dör för att en medicin anses för dyr? Hur mycket är ett liv värt i Sverige? Ge Sveriges Cystisk Fibros-sjuka Orkambi nu.

PRESSMEDDELANDE 2018-04-10
Cystisk Fibros-patienter i Sverige riskerar att dö 
i väntan på beslut av TLV

Trots att det banbrytande läkemedlet Orkambi godkändes för över två år sedan av det europeiska läkemedelsverket EMA ingår medicinen fortfarande inte i Sveriges högkostnadsskydd.
   – Detta är inte acceptabelt. Det tar alldeles för lång tid, säger Lisa Alexandersson, CF-patient och ordförande i patient- och anhörigföreningen Fonden Citronfjärilen.
   – Godkänns inte Orkambi och Vertex-portföljen snarast av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) riskerar många Cystisk Fibros-patienter i Sverige att dö.

Läs mer