hem

PRESSMEDDELANDE 2018-04-10
Cystisk Fibros-patienter i Sverige riskerar att dö 
i väntan på beslut av TLV

Trots att det banbrytande läkemedlet Orkambi godkändes för över två år sedan av det europeiska läkemedelsverket EMA ingår medicinen fortfarande inte i Sveriges högkostnadsskydd.
   – Detta är inte acceptabelt. Det tar alldeles för lång tid, säger Lisa Alexandersson, CF-patient och ordförande i patient- och anhörigföreningen Fonden Citronfjärilen.
   – Godkänns inte Orkambi och Vertex-portföljen snarast av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) riskerar många Cystisk Fibros-patienter i Sverige att dö.

Läs mer

 

 

Vi kämpar för  JA till OrkambiNU
Förrutom vårt dagliga kämpande uppmärksammar vi vårt behov av nya mediciner och att dessa ska bli tillgängliga för oss.
Vi hoppas med våra FIGHT CF armband att ni vill visa ert fina stöd! 

Läs mer